Masa Rawatan

10.00 pagi hingga 3.00 petang

5.00 petang hingga 7.00 malam

8.00 malam hingga 11.00 malam

Cuti Pada Hari Jumaat